wspierają nas

Andrzej Bargiel
Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Andrzej Bargiel 

 

foto.www.collabstudio.pl,  źródło:www.media.daimler.pl

 

Skialpinista, biegacz górski i himalaista, ratownik TOPR. W 2018 roku jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołka K2 – drugiego co do wysokości szczytu Ziemi. 30 kwietnia 2021 roku do listy jego osiągnięć doszedł niezdobyty dotąd szczyt – Yawash Sar II, a niespełna 10 dni później, 10 maja 2021 roku – Laila Peak. Z obydwu szczytów zjechał na nartach. Szczyty położone są w drugim co do wysokości paśmie górskim na świecie po Himalajach – Karakorum.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. National Geographic’s Adventurer of the Year 2019. Jest ambasadorem samochodów elektrycznych Mercedes-Benz.

Zarówno w życiu zawodowym, jak i w swojej codzienności jest blisko natury, dlatego kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska są mu niezwykle bliskie.

Od 2020 roku należy do grona Jury konkursu Eko Gwiazda.

 

 

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska to nasz wspólny obowiązek. Kształtowanie odpowiednich postaw klimatycznych i ekologicznych w społeczeństwie jest niezwykle ważne – szczególnie wśród młodych ludzi. Cieszymy się, że konkurs Eko Gwiazda zwraca uwagę na tak ważne kwestie jak wpływ odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie czy akumulatory, na nasze otoczenie. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w konkursie uczniowie szkół średnich będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz przekazać zdobyte doświadczenie szerszemu gronu odbiorców – w imieniu Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Katarzyna Smętek – Przewodnicząca Rady.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu i Środowiska, w tym propozycji rozwiązań.

W skład Rady wchodzi 29 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska, a wspólnym celem wszystkich Członków Rady jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. Każde z 16 województw ma w Radzie swojego reprezentanta. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a decydentami. Członkiniom i Członkom Młodzieżowej Rady Klimatycznej zależy na rzetelnym reprezentowaniu głosu młodego pokolenia, dlatego utrzymują stały kontakt z organizacjami młodzieżowymi i indywidualnymi aktywistami i aktywistkami działającymi w jej obszarze tematycznym, w celu przekazywania ich pomysłów przedstawicielom Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zachęcamy do obserwowania profili MRK w mediach społecznościowych:

Facebook    

Twitter         

 Instagram

 

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/MRK