zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu EKO GWIAZDA oraz w pełni go akceptuję.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dołączone zostały do regulaminu konkursu.

zgłoszenie