zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu EKO GWIAZDA oraz w pełni go akceptuję.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dołączone zostały do regulaminu konkursu.


Na adres rodzica zostanie wysłany email z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Do czasu potwierdzenia zgłoszenie traktowane jest jako niepełne oraz uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie EKO GWIAZDA. Jeśli wiadomość nie przyjdzie w ciągu 3 dni roboczych należy sprawdzić skrzynkę SPAM.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu EKO GWIAZDA oraz w pełni go akceptuję.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dołączone zostały do regulaminu konkursu.

zgłoszenie